Χωρίσματα

Ψευδοροφές

Γύψινες Διακοσμήσεις

Θερμοπροσόψεις
Επικοινωνία                       ΟΡΥΚΤΕΣ ΙΝΕΣ

Μεϊντάνη 16, Κουκάκι
Τ.Κ. 11741 Αθήνα


Τηλ: 210 9216851

Κιν:  6977 996303


Email: kyriakidis.tasos@gmail.com  


Facebook   Linked In   Google+   YouTube